Władze

Zarząd i Rada Nadzorcza w latach 2013/2014

Prezes Zarządu: Joanna Żurowska

Rada Nadzorcza:

przewodniczący: Adam Kulbiej
sekretarz: Marek Putzlacher
członek: Tomasz Szerszeń