Chemik Police to siatkarki z najwyższymi umiejętnościami i wielkim sercem do gry, najlepsi trenerzy oraz wspaniali kibice

Radosław Anioł, Dyrektor Zarządzający Chemik Police

załącznik 2

27.05.2024
OSWIADCZENIE KANDYDATA NA PREZESA  KLUBU PILKI SIATKOWEJ "CHEMIK POLICE" S.A.
 
Ja, nizej podpisany/-a .............. (Pesel ............. ),
w zwiazku i na potrzeby udzialu w postepowaniu kwalifikacyjnym na czlonka Zarzadu Klubu Pilki Siatkowej "Chemik Police" S.A. zwanego dalej Spólka, oswiadczam, ze:
 
1) wyrazam zgode na powolanie mnie w sklad Zarzadu Spólki i pelnienie funkcji Prezesa Zarzadu,
2) akceptuje zasady i tryb przeprowadzania postepowania kwalifikacyjnego obowiazujace w Spólce,
3) posiadam pelna zdolnosc do czynnosci prawnych oraz korzystam z pelni praw publicznych,
4) nie zostalem skazany prawomocnym wyrokiem za przestepstwa,
5) nie zachodza w stosunku do mojej osoby zadne inne okolicznosci mogace stanowic przeszkode dla pelnienia przeze mnie funkcji czlonka Zarzadu spólki prawa handlowego, a w szczególnosci okreslone w przepisach art. 4 i 7 w zw. z art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelniace funkcje publiczne,
6) spelniam wymogi przewidziane w "Ogloszeniu o wszczeciu postepowania kwalifikacyjnego na Prezesa Spólki Klub Pilki Siatkowej "Chemik Police" S.A.", 
7) zobowiazuje sie przedlozyc dokumenty potwierdzajace spelnienie wskazanych w ogloszeniu wymagan na ewentualne zadanie Spólki, w tym jej Rady Nadzorczej,
8) oswiadczam, ze zapoznalem/am sie z Klauzula informacyjna dla kandydatów na Prezesa Spólki Klub Pilki Siatkowej "Chemik Police" S.A. - rekrutacja, stanowiaca zalacznik nr 1 do ogloszenia, a takze wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych przez spólke Klub Pilki Siatkowej "Chemik Police" S.A. do celów zwiazanych z wyborem, powolaniem i pelnieniem funkcji Prezesa Spólki,
9) oswiadczam, ze aktualnie pelnie funkcje w nastepujacych organach innych podmiotów:
 
 
dnia ......... 2024 r.
(czytelny podpis kandydata)